Фасадната интегрирана система за топлоизолация ТЕРАЗИД намалява разходите за отопление на сградата с над 30%. Тя е одобрена и включена в Програмата за енергийна ефективност на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност /REECL/. Фасадните топоизолационни системи на „Теразид“ са единствените български системи, притежаващи Европейско техническо одобрение (ЕТА), съгласно изискванията на ETAG 004. С използването на EPS с марка „Теразид“ се премахват термомостовете и се предотвратява разрушаването на фасадата, предизвикано от температурни разлики и атмосферни въздействия.

Продукти


Цена: 19.74 лв.

Количество:
Loading Updating cart…

Цена: 59.76 лв.

Количество:
Loading Updating cart…

LoadingUpdating…