Онлайн магазинФасадната интегрирана система за топлоизолация ТЕРАЗИД намалява разходите за отопление на сградата с над 30%. Тя е одобрена и включена в Програмата за енергийна ефективност на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност /REECL/. Фасадните топоизолационни системи на „Теразид“ са единствените български системи, притежаващи Европейско техническо одобрение (ЕТА), съгласно изискванията на ETAG 004. С използването на EPS с марка „Теразид“ се премахват термомостовете и се предотвратява разрушаването на фасадата, предизвикано от температурни разлики и атмосферни въздействия.

Продукти


There are no products in this group.

LoadingUpdating…
Страници:1