Топлоизолационни системи > Статии > Каменна и стъклена вата > Приложение на ватите > Приложение на ватитеПриложение на ватите
Приложение на ватите

Топло- и звукоизолация на дървени скатни покриви

 

За да се избегне образуването на топлинни мостове, препоръчително е изолацията между гредите да е в два слоя. При монтаж, горният слой задължително да покрива местата на снадката на долния слой.

 

Ватата няма нужда от механично закрепване. Необходимо е само да се инсталира между гредите така, че да запълни цялото пространство без да оставя фуги. Благодарение на еластичната си форма, материалът надеждно се фиксира в конструкцията.

 

За постигане на оптимална въздухонепроницаемост на конструкцията, Изовер препоръчва полагането на климатичната мембрана Vario Duplex и нейните аксесоари.

 

ПРЕДИМСТВА

 

  • Решение, приложимо във всички видове дървени скатни покриви;
  • Отлични топлоизолационни характеристики;
  • Отлична въздухонепроницаемост;
  • Паропропускливост;
  • Намаляване на риск от конденз през зимата;
  • Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби;

 

3-3-1-1

 

Топлоизолация на бетонови скатни покриви

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Решение, приложимо във всички видове бетонови скатни покриви;

• Отлични топлоизолационни характеристики;

• Паропропускливост;

• Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби;

 

Топло- и звукоизолация на плоча на последен необитаем подпокривен етаж

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Решение, приложимо във всички видове нежилищни дървени скатни покриви;

• Отлични топлоизолационни характеристики;

• Паропропускливост;

• Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби;

 

3-3-3-1

 

Топлоизолация на метални плоски покриви

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Решение, приложимо във всички видове метални плоски покриви;

• Отлични топлоизолационни характеристики;

• Паропропускливост;

• Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби;

 

3-3-4-1

 

Топлоизолация на бетонови плоски покриви

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Решение, приложимо във всички видове плоски покриви;

• Отлични топлоизолационни характеристики;

• Паропропускливост;

• Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби;

 

3-3-5-1

 

Топло- и звукоизолация на вентилируеми (окачени) фасади

 

Вентилируемите фасади представляват система от облицовки и изолации на сградата срещу влиянията на околната среда. Принципната схема на конструкцията на вентилируемите фасади включва:

 

1. Външна облицовка – керамичен гранит, циментови плочи, метални листове, касети, композитен материал и др.

2. Подоблицовъчна конструкция, състояща се от дървени или метални профили. Използват се 3 вида носещи профилни конструкции: хоризонтална, вертикална, комбинирана.

3. Вентилационен отвор.

4. Топлоизолация от минерална вата Изовер.

5. Носеща стена.

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики;

• Предотвратява риска от конденз в стената;

• Приложима за всички видове сгради (жилищни и нежилищни) при ново строителство или реконструкция;

• Отстранява топлинни мостове: използва се при строителство на нискоенергийни сгради;

• Пожарна безопасност;

• Лека конструкция;

• Удобство и бързина на изпълнение;

• Множество архитектурни решения за крайно покритие;

 

3-3-6-1

 

Топло- и звукоизолация на външни стени по контактния метод

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики;

• Предотвратява риска от конденз в стената;

• Паропропускливост;

• Приложимо за всички видове сгради (жилищни и нежилищни) при ново строителство или реконструкция;

• Пожарна безопасност;

• Използва се във външни комбинирани топлоизолационни системи.

 

3-3-7-1

 

Топло- и звукоизолация на външни стени – метални конструкции

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики

• Пожарна безопасност

• Удобство и бързина на изпълнение

 

3-3-8-1

 

Топло- и звукоизолация на леки преградни стени

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики в съотношение акустика/дебелина;

• Лека конструкция;

• Сухо строителство без зидария;

• Минимум строителни отпадъци;

• Подобряване ефективността със специални гипсокартони за акустика и пожарозащита;

• Удобство и бързина на изпълнение;

 

Топло- и звукоизолация на предстенни обшивки

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики;

• Непрекъснатост на изолацията и отстраняване на топлинни мостове;

• Сухо строителство;

• Минимум строителни отпадъци;

• Удобство и бързина на изпълнение;

• Съвместимост с различни обшивки;

 

3-3-10-1

 

Топло- и звукоизолация на “плаващ под”

 

Защита от ударен и въздушен шум, и топлоизолация на междуетажни плочи. Полага се под циментена армирана замазка с минимална дебелина 5 см.

 

Начин на полагане:

 

1. Подравняване на подовата плоча и поставяне на лента за елиминиране на звукови мостове;

2. Поставяне на изолационните плочи;

3. Изпълнение на армирана замазка, като преди това се поставя полиетиленово фолио;

4. Вибриране и подравняване на замазката.

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики (изолация от ударен шум, намаляване на въздушни шумове);

• Лесна инсталация;

• Сухо и леко решение;

• Лесно преминаване на тръби и въздуховоди;

• Приложима при ново строителство или реконструкция.

 

3-3-11-1

 

Топло- и звукоизолация на “сух под”

 

Защита от ударен и въздушен шум, и топлоизолация на междуетажни плочи, където граничното натоварване е до 2 kPa/m2

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики (изолация от ударен шум, намаляване на въздушни шумове);

• Намаляване на топлинните мостове;

• По-малка дебелина на пода с ограничено натоварване;

• Лесна инсталация;

• Сухо и леко решение;

• Приложима при ново строителство или реконструкция.

 

3-3-12-1

 

Топло- и звукоизолация на повдигнат под

 

Защита от ударен и въздушен шум, и топлоизолация на междуетажни плочи. Най-често се използва в административни и търговски сгради поради необходимост от скритване на кабели и други офисни инсталации.

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики (изолация от ударен шум, намаляване на въздушни шумове)

• Намаляване на топлинните мостове

• Сухо и леко решение

 

3-3-13-1

 

Топло- и звукоизолация на окачени тавани и междуетажни плочи

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики (изолация от ударен шум, намаляване на въздушни шумове);

• Лесна инсталация;

• Сухо и леко решение;

• Лесно преминаване на тръби и въздуховоди;

• Приложима при ново строителство или реконструкция.

 

3-3-14-1

 

Топло- и звукоизолация на тавани на сутерени, гаражи и подземни паркинги и пожарна защита на междуетажни плочи от неотопляемата страна

 

ПРЕДИМСТВА

 

• Отлични топло- и звукоизолационни характеристики;

• Пожарна защита при използване на метални дюбели;

• Лесна инсталация;

• Приложима при ново строителство или реконструкция.

 

3-3-15-1

Comments are closed.