Критерии за избор


I.Гаранционни срокове : Особености :
Топлоизолационни системи с
15 години гаранция:
 
1. Баумит система Open
виж в калкулатора
 
2. Баумит система Стар
виж в калкулатора
 
3. Система Теразид
виж в калкулатора
(Важно: За лепене и шпакловане се използва продукта
Лепилно – шпакловъчна смес за изолация EPS/XPS
Термозид – 25 кг. (Теразид) !!! )
4. Система Вебер Терм Фамилия
виж в калкулатора
(Важно: За лепене и шпакловане се използва продукта
Лепилно – шпакловъчна смес за EPS/XPS 460 P – 25 кг.
(Weber) !!!)
Топлоизолационни системи с
10 години гаранция:
 
1.Баумит система Про
виж в калкулатора
 
2.Система Теразид
виж в калкулатора
(Важно: За лепене се използва продукта Лепилно –
шпакловъчна смес за изолация EPS Топ микс термо
25 кг. Сива (Теразид) , а за шпакловане Лепилно –
шпакловъчна смес за изолация EPS/XPS Термозид
25 кг. (Теразид) !!! )
3.Система Вебер Терм Фамилия
виж в калкулатора
(Важно: За лепене се използва продукта Лепилно – шпакловъчна смес за изолация 450 P – 25 кг. (Weber), а за шпакловане Лепилно – шпакловъчна смес за EPS/XPS 460 P – 25 кг. (Weber) !!! )
Топлоизолационни системи с
5 години гаранция:
 
1.Система Теразид
виж в калкулатора
(Важно: За лепене се използва продукта Лепилна смес за изолация EPS Топ микс – 25 кг. (Теразид) , а за шпакловане Лепилно – шпакловъчна смес за изолация EPS Топ микс термо – 25 кг. Сива (Теразид) !!! )
2.Система Вебер Терм Фамилия
виж в калкулатора
(Важно: За лепене се използва продукта Лепилна смес за изолация EPS 440P – 25 кг. (Weber), а за шпакловане Лепилно – шпакловъчна смес за изолация 450 P – 25 кг. (Weber) или Лепилно – шпакловъчна смес за EPS/XPS 460 P – 25 кг. (Weber) !!! )
3. Система Термофлекс Класик Лайт
виж в калкулатора
 

II. Енергийна ефективност.

 

Две от най-важните изисквания за постигане на енергийно ефективна топлоизолирана сграда са :

– минимална дебелина на топлоизолационните плочи : 8 см.

– минимална плътност на топлоизолационните плочи от EPS :15 кг./кв.м.

Необходимо е да се извърши обследване на съответната сграда и да се направят оценки за съответствие по енергийна ефективност от лицензирана за това фирма.

Определят се топлинните загуби на сградата и посредством приети стандарти се изчислява каква дебелина на изолацията трябва да се сложи, за да се постигне енергийно ефективна система.

 

III.“ Дишаща“ фасада :

 

Баумит Open Климафасада

Активно дишаща и паропропусклива система. Плочите Баумит Open са с множество отвори на кв.м., които са с диаметър 3 мм.Те обуславят силната паропропускливост на плочата, което улеснява преминаването на въздушната влага навън.